Sztuka wręczania kwiatów – osobiście i za pomocą kwiaciarni internetowej

 

róża w rozkwicieKwiaty są tym elementem naszej kultury, który pozwala na wyrażanie wielu uczuć i posiada rozległą symbolikę, podkreślaną zresztą od wieków przez wiele społeczeństw i państw. Kolorowy bukiet umożliwia załagodzenie sporu, podkreślenie ważności określonego wydarzenia lub wyrażenie atencji względem drugiej osoby, warunkiem jest jednak uwzględnienie surowo określonej etykiety, której złamanie może przynieść skutki odwrotne do pierwotnie zamierzonych. Ze względu na to, że najczęściej w gronie obdarowywanych znajdują się kobiety, na mężczyzn spada ciężar odpowiedzialności za kulturę wręczania kwiatów i konieczność zapoznania się z ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami. Oczywiście nie zawsze trzeba mieć wiedzę na temat symboliki każdego z pojedynczych kwiatów czy też przypasowanych konkretnym uczuciom kolorów, dobrze jednak na stałe zakodować sobie wytyczne pozwalające na poprawne zachowanie się względem tej, której kwiaty będą wręczane. Kwiaty zwykle dzielą się na cięte i doniczkowe, a dawanie ich w prezencie zazwyczaj potraktowane jest stopniem bliskości oraz indywidualnymi preferencjami konkretnej osoby.

Z zasady jednak kwiaty cięte wręczamy tym, z którymi nie łączą nas jakiekolwiek zażyłe stosunki, a kwiaty doniczkowe tym, z którymi jesteśmy blisko i co do których mamy stuprocentową pewność, że takie działanie nie będzie potraktowane jako nietakt. W prezencie nie powinno się też wręczać kwiatów polnych, nawet jeżeli w ostateczności składają się na efektowny bukiet. Romantyczne zrywy należy więc zostawić na bardziej swobodne sytuacje. Jeszcze całkiem niedawno obowiązywała zasada, według której kwiaty wręczało się tuzinami – zresztą do dnia dzisiejszego praktykuje się ją w niektórych kręgach kulturowych, coraz częściej jednak bukiety złożone są z nieparzystej liczby kwiatów, dlatego też zwykle ich liczba oscyluje wokół trzech, pięciu czy siedmiu. Wyjątkiem jest oczywiście sytuacja, w której prezentem jest kosz kwiatów zwłaszcza, kiedy ich liczba ma być adekwatna do jakiejś rocznicy. W natłoku roślin trudno byłoby zresztą poświęcać czas na ich dodatkowe przeliczanie. Najczęściej więc zasada nieparzystości obowiązuje wyłącznie w tych wiązankach, w których bez trudu jesteśmy w stanie policzyć pojedyncze rośliny. Nie będzie nietaktem podarowanie komuś także pojedynczego kwiatka zwłaszcza, kiedy będzie to okazałą róża czy też roślina z przystrojeniem. Oczywiście warto z miejsca podkreślić, że nawet najpiękniejszy i najdroższy bukiet nie zrobi na nikim wrażenia, kiedy będzie podarowany bez właściwej :oprawy”, konieczne jest więc zapamiętanie kilku podstawowych zasad, obowiązujących zarówno podczas wizyt osobistych, jak i zapośredniczonych przez posłańców.

Jeżeli przychodzimy na przyjęcie i mamy zamiar – w geście podziękowania za zaproszenie – uhonorować w jakikolwiek sposób naszego gospodarza, powinniśmy rozwinąć je w przedpokoju, a następnie wręczyć konkretnej osobie główkami skierowanymi do góry. W sytuacji, kiedy kwiaty pochodzą od małżeństwa, zawsze powinny być wręczane przez mężczyznę, który – witając się – będzie trzymał je w lewej ręce, a następnie przełoży je do prawej i w taki sposób wręczy gospodyni. Dawanie wiązanki w nieelegancki sposób – na szybko, w pozycji niewyprostowanej czy też z lekceważącym komentarzem zawsze będzie niemile widziane i potraktowane jako nietakt. O wręczaniu kwiatów zwiędniętych, połamanych, zawiniętych w pognieciony papier czy też skierowanych łodygami do góry nie trzeba już chyba wspominać. Obdarowana gospodyni powinna grzecznie podziękować i wstawić bukiet do wcześniej przygotowanego wazonu, znajdującego się w widocznymi miejscu, okazując w ten sposób życzliwość ofiarodawcy. Do jej obowiązków należy też zadbanie o to, aby kwiaty miały odpowiednią oprawę i miejsce, w którym będą mogły spokojnie stać. Wynoszenie ich do innych pomieszczeń, odkładanie na półkę czy podłogę lub wciskanie do wazonu, w którym nie ma już miejsca jest absolutnie niedopuszczalne. Na ogół kwiaty wręcza się kobietom, wyjątkiem w którym to mężczyzna je otrzymuje, są pojedyncze przypadki, w których niezbędne jest okazanie wdzięczności, na przykład za otrzymaną pomoc. Zwykle więc są to sytuacje, w których obdarowywanego i osobę obdarowującą łączą relacje służbowe lub nienacechowane jakimikolwiek emocjami. Przykładem może być wręczanie kwiatów lekarzowi przez pacjentkę czy profesorowi przez studentkę.

kobieta z bukietemChoć wręczanie kwiatów osobiście jest sytuacją klasyczną, coraz częściej korzystamy z usług profesjonalnych posłańców, na przykład korzystając z usług takich firm jak chociażby internetowa kwiaciarnia. Takie działanie podyktowane jest nie tylko wygodą, ale koniecznością – szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy kilkaset kilometrów od miejsca konkretnej uroczystości lub z przyczyn osobistych nie możemy pojawić się na rocznicy, urodzinach, imieninach, ślubie czy Komunii. Decydując się na posłańca powinniśmy zadbać o to, aby wiązanka została wręczona w godzinach popołudniowych i żeby dołączony był do niej list lub wizytowy bilecik z odpowiednią adnotacją. To, na jakiego rodzaju wiadomość się zdecydujemy, uzależnione jest przede wszystkim od stopnia zażyłości z konkretną osobą. Kwiaty wysyłamy zawsze na ręce gospodyni w sytuacji, kiedy wieczorem tego samego dnia ma się odbyć uroczysta kolacja. Wiązanka powinna więc pojawić się na miejscu kilka godzin przed planowanym spotkaniem. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku spotkań osobistych, do obowiązków gospodyni należy umieszczenie bukietu w widocznym miejscu, zgodnie z ogólnie przyjętą etykietą. W podobny sposób można też postępować wysyłając kwiaty przez posłańca w podziękowaniu za mile spędzony wieczór.

Za każdym razem dobrze jest dołączyć do bukietu adekwatny bilet wizytowy podpisany imieniem i nazwiskiem nadawcy. Oczywiście wysyłanie kwiatów za pośrednictwem posłańca – działającego zwykle lokalnie, w obrębie konkretnego miasta lub dzielnicy – może różnić się od zasad obowiązujących kurierów pośredniczących w pracy takich firm jak chociażby, wspomniana już wcześniej kwiaciarnia, do dobrego tonu należy jednak podpisywanie się przy bukiecie, niezależnie od tego czy jeszcze tego samego dnia będziemy widzieć się z osobą obdarowywaną, czy też nie.